Indmeldelsesblanket

Generelle oplysninger
Indtast en gyldig værdi for Jeg ønsker indmeldelse i CS pr. (Altid den 1. i næstkommende måned)
Jeg ønsker indmeldelse i CS pr. (Altid den 1. i næstkommende måned):
Indtast en gyldig værdi for CPR
CPR: *
Indtast en gyldig værdi for Fulde navn
Fulde navn: *
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse: *
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail: *
Det mobilnummer er forkert formateret. Korrekt format er +4512345678
Mobilnummer: *
Indtast en gyldig værdi for Vælg medlemskabstype
Vælg medlemskabstype: *
Civil/militær
Indtast en gyldig værdi for Medlemskabstype
Medlemskabstype: *
Indtast en gyldig værdi for Grad
Grad:
Indtast en gyldig værdi for MA-nr.
MA-nr.:
Indtast en gyldig værdi for Tjenestested
Tjenestested:
Indtast en gyldig værdi for Værn
Værn:
Indtast en gyldig værdi for Ønsker CS-Bladet
Ønsker CS-Bladet: *
Indtast en gyldig værdi for Som post eller e-mail
Som post eller e-mail:
Indtast en gyldig værdi for Sergantelev periode start
Sergantelev periode start: *
Indtast en gyldig værdi for Sergantelev periode slut
Sergantelev periode slut: *
Indtast en gyldig værdi for Lærling periode start
Lærling periode start: *
Indtast en gyldig værdi for Lærling periode slut
Lærling periode slut: *
Indtast en gyldig værdi for Værnepligtsperiode start
Værnepligtsperiode start: *
Indtast en gyldig værdi for Værnepligtsperiode slut
Værnepligtsperiode slut: *
Indtast en gyldig værdi for Evt. bemærkninger
Evt. bemærkninger:

! Hvis du er medlem af et andet forbund, skal du selv huske at melde dig ud der.

! Hvis du ønsker medlemskab af FTF-A eller overflytning til FTF-A, skal du gå på www.ftfa.dk

! Husk at tilmelde dig CS i din E-Boks.

Indmeldelsesdatoen er tillige startdato for heltidsulykke- og tandforsikringen. Kontingentet betales månedsvis over lønnen, hvis du er månedslønnet eller opkræves kontingentet via indbetalingskort.

I henhold til CS vedtægter § 4 stk. 3. skal en skriftlig udmeldelse ske til udgangen af en måned og med 1 måneds varsel.

Beredskabsstyrelsen
Indtast en gyldig værdi for Medlemskabstype
Medlemskabstype: *
Indtast en gyldig værdi for Grad
Grad:
Indtast en gyldig værdi for MA-nr.
MA-nr.:
Indtast en gyldig værdi for Tjenested
Tjenested:
Indtast en gyldig værdi for Ønsker CS-Bladet
Ønsker CS-Bladet:
Indtast en gyldig værdi for Som post eller e-mail
Som post eller e-mail:
Indtast en gyldig værdi for Værnepligtsperiode start
Værnepligtsperiode start: *
Indtast en gyldig værdi for Værnepligtsperiode slut
Værnepligtsperiode slut: *
Indtast en gyldig værdi for Skoleforløb start
Skoleforløb start: *
Indtast en gyldig værdi for Skoleforløb slut
Skoleforløb slut: *
Indtast en gyldig værdi for Praktikforløb start
Praktikforløb start: *
Indtast en gyldig værdi for Praktikforløb slut
Praktikforløb slut: *
Indtast en gyldig værdi for Evt. bemærkninger
Evt. bemærkninger:

! Hvis du er medlem af et andet forbund, skal du selv huske at melde dig ud der.

! Hvis du ønsker medlemskab af FTF-A eller overflytning til FTF-A, skal du gå på www.ftfa.dk

! Husk at tilmelde dig CS i din E-Boks.

Indmeldelsesdatoen er tillige startdato for heltidsulykke- og tandforsikringen. Kontingentet betales månedsvis over lønnen, hvis du er månedslønnet ellers opkræves kontingentet via indbetalingskort.

I henhold til CS vedtægter § 4 stk. 3. skal en skriftlig udmeldelse ske til udgangen af en måned og med 1 måneds varsel.

Passivt
Indtast en gyldig værdi for Medlemstype
Medlemstype: *
Indtast en gyldig værdi for Evt. bemærkninger
Evt. bemærkninger:

Et passivt medlemskab af CS er uden forsikringer og man betaler kontingent en gang årligt.

Fordele ved et passivt medlemskab:

  • Mulighed for fortsættelse af privatforsikringer hos TJM Forsikring
  • Mulighed for leje af organisationens ferieboliger
  • Mulighed for at låne penge i Tjenestemændenes Låneforening (efter et års medlemskab)
  • Få tilsendt CS Bladet
  • Få tilsendt en CS kalender
  • Gøre brug at CS' andre medlemsfordele - se mere herLæs CS' samtykkeerklæring her

Indtast en gyldig værdi for Jeg har læst og accepterer CS' samtykkeerklæring
Jeg har læst og accepterer CS' samtykkeerklæring: *

Læs CS' samtykkeerklæring her

Indtast en gyldig værdi for Jeg har læst og accepterer CS' samtykkeerklæring
Jeg har læst og accepterer CS' samtykkeerklæring: *
Indtast en gyldig værdi for Jeg har læst og accepterer CS' samtykkeerklæring
Jeg har læst og accepterer CS' samtykkeerklæring: *
.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder