Udbetalingsaftale for Arbejdsmarkeds-/tillægspension (AMP/TIP) (Ratepension)

Dine personlige oplysninger (* felter skal udfyldes)

Indtast en gyldig værdi for Navn
Navn: *
Indtast en gyldig værdi for CPR
CPR: *
Indtast en gyldig værdi for Adresse
Adresse: *
Indtast en gyldig værdi for E-mail
E-mail: *
Det mobilnummer er forkert formateret. Korrekt format er +4512345678
Mobilnummer: *
Indtast en gyldig værdi for AMP/TIP kontonr. i CS Pensionsfond 9956 -
AMP/TIP kontonr. i CS Pensionsfond 9956 -: *
Indtast en gyldig værdi for Hvordan ønsker du din ordning udbetalt
Hvordan ønsker du din ordning udbetalt:

Rateudbetaling

Vi anbefaler, at du læser disse VIGTIGE oplysninger, før du anmoder om udbetaling af din ratepension. Der kan være forhold der ændrer din beskatning, samt har stor indflydelse på det udbetalte beløb. Klik her for vigtig information.


Oplysninger til brug for udarbejdelse af binde rateudbetalingsaftale

Rateudbetaling
Indtast en gyldig værdi for Sidste arbejdsdag i Forsvaret
Sidste arbejdsdag i Forsvaret: *
Indtast en gyldig værdi for Ønsket udbetalingsperiode. Minimum 10 år og max 30 år
Ønsket udbetalingsperiode. Minimum 10 år og max 30 år: *
Indtast en gyldig værdi for Udbetalingssekvens
Udbetalingssekvens: *
Indtast en gyldig værdi for Fra hvornår
Fra hvornår:
Indtast en gyldig værdi for Skal vi benytte dit hovedkort eller bikort?
Skal vi benytte dit hovedkort eller bikort?: *
Indtast en gyldig værdi for Yderligere informationer
Yderligere informationer:

Vigtig information

 • Ved rateudbetaling sender vi tilbuddet til din e-Boks, som du skal bekræfte.
 • Når du har udfyldt formularen, skal du underskrive digitalt ved at klikke på Signér dokument.

Se mere information om helophævelse her.

Helophævelse

Information om love og regler i forbindelse med udbetaling af din arbejdsmarkeds- /tillægspension (AMP/TIP) (Ratepension)

Der er meget du skal forholde dig til, når ratepensionen skal udbetales. Vi er selvfølgelig behjælpelige med besvarelse af dine spørgsmål. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at ringe og helst inden, du udfylder formularen.


 • Din AMP/TIP kan komme til udbetaling, når du er stoppet i Forsvaret og har opnået udbetalingsalder. Din udbetalingsalder afhænger af kontoens oprettelsestidspunkt.
 • Er kontoen oprettet inden d. 1/5-2007, kan udbetaling starte fra dit 60. år.
 • Er kontoen oprettet mellem d. 1/5-2007 og d. 1/1-2018, kan udbetalingen starte 5 år før din folkepensionsalder.
 • Er kontoen oprettet efter d. 1/1-2018, kan udbetalingen starte 3 år før din folkepensionsalder.


Varighed

 • Udbetalingsperioden skal være min. 10 år og max 30 år. Udbetalingen skal senest starte 20 år efter tidligste udbetalingsdato. Hvis du f.eks. kan få din ordning udbetalt, når du fylder 60 år, skal denne senest starte udbetaling, når du fylder 80 år og skal være færdigudbetalt senest 30 år efter første udbetalingsdato.
 • Du kan vælge imellem kvartårlig, halvårlig udbetaling eller udbetaling én gang om året.
 • Vi udbetaler i januar, april, juli og oktober. Vælger du halvårlig udbetaling, kan du kun starte i januar eller juli.
 • Ved første udbetaling kan du få mere end én terminsudbetaling dog maksimalt 1 års udbetaling. Vær dog opmærksom på, at udbetalinger med tilbagevirkende kraft vil påvirke eventuel tidligere modtagelse af dagpenge/efterløn og anden offentlig ydelse. Hvis du ønsker udbetaling med tilbagevirkende kraft, skal du notere dette på formularen som ekstra bemærkning.


Hvornår skal CS Pensionsfond have besked om mit ønske om udbetaling?

 • Din formular skal være modtaget hos CS Pensionsfond senest 14 dage før den ønskede udbetalingsdato.


Regler for udbetaling. Blandt andet modregning, diskvalificerende udbetaling mm.

 • Vi benytter dit bikort ved udbetaling af arbejdsmarkeds-/tillægspension. Vi får automatisk oplysningerne fra SKAT. Ønsker du, at vi skal benytte dit hovedkort/frikort, skal du meddele os dette som ekstra bemærkning på formularen.
 • Når først udbetalingerne er sat i gang, kan de ikke stoppes eller sættes i bero. Du har dog mulighed for at forlænge udbetalingsperioden fra f.eks. 10 år til 15 år. men ikke omvendt. Vi anbefaler derfor, hvis du er i tvivl om, hvor længe udbetalingerne skal løbe, at du starter med lavest antal år. Du har mulighed for at ændre på frekvensen af udbetalinger pr. år. f.eks. fra kvartårligt til halv eller helårlig udbetaling. Ændringer kan kun ske en gang årligt med virkning fra førstkommende januar.
 • Hvis du overvejer at gå på efterløn, modtager dagpenge, modtager tillæg til folkepensionen eller modtager andre offentlige ydelser, skal du være opmærksom på, at udbetaling fra ratepensioner modregnes markant i ydelser fra A-kasse og det offentlige.
 • Kontakt din A-kasse/kommune og få en nøjagtig beregning.
 • Når din ratepension er under udbetaling, skal du desuden være opmærksom på, at der ikke kan indbetales den høje sats på din aldersopsparing. Hvis du har modtaget diskvalificerende udbetaling (udbetaling af ratepension), bliver indbetalinger på aldersopsparingen over den af staten fastsatte takst pålagt en 40 pct. afgift på den del af indbetalingen, der overstiger taksten. Dog vil det være muligt at overføre det overskydende beløb til din rate- eller livsvarige livrente. Gør du det, så bliver afgiften reduceret til 4 pct. Vi anbefaler, at du stopper indbetalinger til aldersopsparing, når rateudbetalingerne starter eller holder dig under den af staten fastsatte grænse.
 • Udbetaling af en ratepension kan ske som serieafvikling eller annuitetsafvikling. Forskellen på de 2 modeller er ganske lille. Alle dine penge bliver udbetalt uanset, hvilket princip der vælges, hvorfor CS Pensionsfond har valgt, af administrative grunde, alene at udbetale som serieudbetaling.
 • Det er uden omkostninger at få rateudbetalinger igennem CS Pensionsfond.
 • Vi udbetaler til din NemKonto. For at kontrollere denne, vil du opleve en mindre overførsel til kontrol af kontonr. ved oprettelse af din rateudbetaling.
 • Du har selv pligt til at oplyse os, hvis du skifter bank og får ny NemKonto.
 • Når du har udfyldt formularen, skal du underskrive digitalt ved at klikke på Signér dokument.

Læs CS Pensionsfonds samtykkeerklæring her

Indtast en gyldig værdi for Jeg har læst og accepterer CS Pensionsfonds samtykkeerklæring
Jeg har læst og accepterer CS Pensionsfonds samtykkeerklæring: *
.pdf 0 felter kræver din opmærksomhed

Vi genererer din signeringsordre
Dette kan tage et par sekunder